+47 66 902 422

Silcartex 180

 

-Diffusjonsåpent undertak!

Silcartex 180 kan brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplektet og luftet taktekning og utvendig nedløp.

Produktet er spesielt egnet for tak med fullstendig isolering fra raft til møne, men kan også brukes på kalde, uventilerte tak med isolasjon i takplanet.

Produktet kan monteres både parallelt og vinkelrett på sperrene. Silcartex 180 kan legges ned til 15°

Til montering anbefaler vi bruk av sløyfebånd. Sløyfebånd forhindrer vanngjennomtrenging ved spikergjennomføringer.

Silcartex 180 har SINTEF godkjenning NR. 20103.

Dimmensjoner: 1,3 / 1,5 x 50m
Tykkelse: 0,8 mm
Vekt/Rull: 12 / 14 kg
Vekt m2: 180 g/m2
Regntetthet: W1
Vanndamp
gjennomgang:
810 g/m2 x 24 t
Strekkstyrke L:

Strekkstyrke T:
310 N/5cm

340 N/5cm
Forbruk Takflate +15%
Vare nr.
nobb nr.
120 / 121
29693421 / 42245238