+47 66 902 422

PrimeBase

 

PrimeBase er en underlagsmembran med glassfiberstamme og SBS elastromerasfalt. Overside/underside er dekket med fin sand. Kanten er dekket med selvkllebende asfalt som gir tette skjøter. Brukes under shingel, takstein og takplater.

Dimmensjoner: 1 x 20m
Omlegg 10 cm
Vekt/Rull 34 kg
Vekt m2 1700 g/m2
Stamme Glassfiberfilt
Overflate Fin Sand
Asfalt SBS elastomerasfalt
Underside: Fin sand
Vare nr.
nobb nr.
27265
45618186