+47 66 902 422

Om Katepal!

Katepal – Finlands ledende produsent av asfaltbaserte takbelegg og asfaltprodukter

Firmaet ble grunnlagt i 1949. Fabrikken ligger i Lempäälä, 150 km nord for Helsingfors.

Våre hovedprodukter er SBS-elastomerasfaltbaserte rullprodukter og takshingel. Våre produkter er CE-merkede i samsvar med harmoniserte europeiske produktstandarder, samt typegodkjent i alle de viktigste eksportland. Katepal Oys kvalitetssystem har ISO 9001 sertifisering. Vi tar hensyn til miljøspørsmål i all vår virksomhet.

Katepal Oys kontinuerlige produktutvikling er rettet mot å øke holdbarheten og brukervennligheten til takbelegg. Den tradisjonelle «takpappen» er blitt til moderne elastomerasfaltpapp og takshingel, som forener enkel montering, flott utseende og lang holdbarhet.